Reklama tekstowa w wyszukiwarce Google oraz w usługach Google. 

Reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zwiększenie widoczności swojej oferty, zdobycie nowych, wartościowych klientów czy zwiększenie ilości wejść na stronę.

GDZIE

Wyszukiwarka Google
Google Play Store
Strony partnerskie
Youtube

CEL

Zwiększenie ilości wejść na stronę.
Zwiększenie widoczności marki.